8 ข้อที่ควรรู้ว่า…..ทำไมคุณควรจ้างสถาปนิก

8 ข้อที่ควรรู้ว่า…..ทำไมคุณควรจ้างสถาปนิก

8 ข้อที่ควรรู้ว่า…..ทำไมคุณควรจ้างสถาปนิก
จริงๆแล้วหน้าที่ของสถาปนิกคืออะไร และทำไมต้องใช้สถาปนิก เรามาหาคำตอบกันค่ะ

 

1. สถาปนิกมีความเข้าใจจุดประสงค์ของเจ้าของโครงการ รวมถึงองค์ประกอบเบื้องต้นต่างๆ ทั้งภาพรวม และ ความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ

 

2. สถาปนิกสามารถออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการ สถาปนิกมองการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการมากกว่าสิ่งที่คุณคิด และ สถาปนิกออกแบบเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณด้วย

 

3. สถาปนิกสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ตรงจุด สถาปนิกสามารถแก้ปัญหาต่างๆโดยผ่านกระบวนการออกแบบด้วยมุมมองใหม่ๆได้อย่างสร้างสรรค์

 

4. สถาปนิกสามารถวางแผนตามลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้อง การจ้างให้สถาปนิกออกแบบตั้งแต่แรกเริ่มโครงการ เขาจะสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงาน, หาทางเลือกและทางออกเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนให้กับคุณ เพราะสถาปนิกมองเห็นโอกาสที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ (รวมถึงบ้านของคุณเองด้วย)

 

5. สถาปนิกช่วยทำให้คุณลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก เชื่อหรือไม่…ว่าการจ้างสถาปนิกช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมากมาย และ บริหารเงินของคุณอย่างมีคุณค่า เพื่อเหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุด!!

 

6. สถาปนิกช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเงินในระยะยาว การคำนึงถึงบริบทโดยรอบ และ การออกแบบโดยสถาปนิกช่วยให้คุณประหยัดพลังงานภายในอาคาร และ เงินของคุณในระยะยาว อีกทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าของอาคารในอนาคตของคุณอีกด้วย

 

7. สถาปนิกช่วยบริหารและจัดการธุระให้คุณได้ในทุกๆเรื่อง สถาปนิกจะเป็นคนบริหารจัดการธรุะให้คุณตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดิน พร้อมกับบริหารงานก่อสร้าง การประสานงานกับทีมต่างๆ ตั้งแต่ผู้ออกแบบ, ทีมสำรวจ, วิศวกร, หน่วยงานราชการ, ผู้รับเหมา รวมถึงการจัดหาวัสดุ (ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในค่าออกแบบแล้ว

 

8. สถาปนิก คือ ? สถาปนิกเป็นนักคิด และ สร้างสรรค์ผลงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็ฯหลัก อีกทั้งยังคำนึงถึงบริบท และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอข้อมูลหรือคำปรึกษาจาก  A-Vision ได้ที่  089-145-9089 , 02-533-3818
หรือ  info@a-visiongroup.com 

ข้อมูลนี้คงพอจะทำให้คุณทราบแล้วว่า ทำไมเราต้องจ้างสถาปนิก

** เครดิตภาพเป็นผลงานของ A-Vision **บทความภาษาอังกฤษจาก cr.www.architecture.com

Comments

comments